Aktywny senior

 

Szkoła Chow Gar Kung Fu realizuje program Aktywny Senior. Są to zajęcia gimnastyki Chow Gar Kung Fu oraz Chi Kung. Celem tego treningu jest wykreowanie wzorca prozdrowotnego, gdzie profilaktyka jest wartością nadrzędną. Trening ten ma charakter hobbystyczny, a ćwiczenia są mało obciążające dla organizmu. Zajęcia prowadzone są w małych grupach, w których każdy odnajdzie motywację do uprawiania sportu.